By Liapeng Raliengoane

MASERU – Bacha ba Nazareta, Ha Nkhema ba re kamor’a hore mokhatlo oa Sesotho media and Development o ba isetse thuto le botataisi, manyalo a bana ba banyane lilemong le bokhachane ba bana ba banyane ke pale ea maobane. 

Sena ba se buile moketjaneng o neng o tšoaretsoe hona Ha Nkhema sekolong sa mathomo sa Lelala ka labone le fetileng.

Mokete ona o neng o tšoeroe ke Sesotho Media and Development e ne e le ho keteka matsatsi a leshome le metso e tšeletseng a ho nena tlhekefetso, ‘me o ile oa thakholoa ka mohoanto.

Lebitsong la bacha ba Ha Nkhema ba unneng molemo oa ho fuoa thuto, Mofumahatsana Mokolana Phohleli o lebohile mokhatlo a re o ba rutile hore ba se ke ba nyaloa ba le tlaase lilemong le hore ba ikemele.

E mong mocha, Mofumahatsana Mahlapane Tlali le eena o lebohile mokhatlo a re o ba rutile ho tseba litokelo tsa bona e le bana ‘me o bona phetoho motseng oa Ha Nkhema.

Mookameli oa Mokhatlo oa Sesotho Media and Development Mofumahali ‘Mamolefe petlane eena o itse selemong sena Sesotho Media e re e ile ea khetha ho ketekela Ha Nkhema ka lebaka la hore boithutong ba eona, e ile ea fumana e le sebaka se neng se aparetsoeng ke bothata ba bokhachane ba bana ba tlaase lilemong, manyalo a bana ba banyane le tlhekefetso ka motabo.

A hlalosa hape ha mokhatlo ona e le o ikemetseng o fetisang litaba ka litšoantšo, ho kenyelelitse le ho tšoaea matsatsi a ho nena tlhekefetso e tšoanang le ena. A re mokhatlo ona o theuoe ka selemo sa 2000 ka sepheeo sa ho fetisa thuto hore qetellong batho ba etse liqeto tse nepahetseng ka maphelo a bona.

Lebitsong la Sepolesa sa Lesotho, Senior Inspector Matlotlo Mphohla a ipiletsa ho banna ho hlompha le ho sireletsa bana le basali kaha bana e le bokamoso ba naha. A boela a ipiletsa ho banna ba thaba hore ba kopane le mahokela ba sebetse ‘moho ho thibela litlolo tsa molao.

Senior Inspector Mphohla a boela a khothaletsa bacha hore ba nke karolo lipapaling e le o mongo oa mekhoa ea ho ba qobisa litlolo tsa molao hoba ha ba lutse feela ba ka qetella ba kene litlolong tsa molao.

A boela a eletsa batsoali hore ba iphe nako ea ho bua le bana ba bona. A nto fana ka tlhokomeliso ea khoebo le khoebisano ka batho. Hape, a fana ka keletso ea hore ha ho lebiloe keresemeseng tjena, sechaba se sebelise chelete hantle ba hopole maqalo a selemo a ntse a tla, ba boloke chelete e patallang bana likolong.

Mookameli oa Sekolo sa Mathomo sa Lelala Mofumahali ‘Mafani Mokhele, ha a beha lehlakore la hae, o itse mokhatlo oa Sesotho Media and Development o thusitse haholo hobane bokhachane ba bana le manyalo a bana li ne li phahame sekolong le tikolong ea bona.

Mofumahali Mokhele a re mokhatlo ona o fihlile selemong se fetileng, ha a bapisa o fumana selemong sena sekhahla se theohile haholo kaha bana ba fumantšoa thuto ke bacha ba mokhatlo ona. A re pele mokhatlo o fihla, sekolong sa Lelala ba ne ba e ba le bakhachane ba kabang bane ka selemo empa sekhahla sena se theohile haholo.

“Bana ba ne ba re tletse matsoho, ba nyaloa ba le banyane ha ba bang ba ne ba ima ba le banyane, empa kannete re bona phethoho haesale mokhatlo o fihla ka bacha bana ba fanang ka thuto hore bacha ba ipaballe ba itsebe,” a li fera joana Mookameli oa sekolo.

Lebitsong la Morena oa Sehloho, Morena Lerotholi Theko a kopela sekolo motlakase le hore se terateloe. A khothaletsa sechaba ho tšoarana ka matsoho. A liela likhala ka hore, e le marena, ba ile ba fuoa thuto ka litaba tsa tlhekefetso. A hlalosa ha bosiung bo neng bo sela tsatsi leo, ba ne ba sa robala motseng oa bona oa Ha Ratau, ka lebaka la moshanyana ea neng a batla bo hlekefetsa ba bang ba baahi ka motabo.

Ho ea ka tlaleho ea Sesotho Media and Development ea 2022, kahare ho basali ba bararo, ke mosali a le mong ea fetang tlasa tlhekefetso ea motabo kahara naha ea Lesotho. Boithuto bo bontša ha basali ba etsang 52% ba re ba ile ba hlekefetsoa. Ho banna teng ke ba etsang 54% ba reng le bona ba ile ba feta tlasa tlhekefetso.

Bokhachane, manyalo a bana ke pale ea maobane Ha Nkhema

Liapeng Raliengoane

MASERU – Bacha ba Nazareta, Ha Nkhema ba re kamor’a hore mokhatlo oa Sesotho media and Development o ba isetse thuto le botataisi, manyalo a bana ba banyane lilemong le bokhachane ba bana ba banyane ke pale ea maobane. 

Sena ba se buile moketjaneng o neng o tšoaretsoe hona Ha Nkhema sekolong sa mathomo sa Lelala ka labone le fetileng.

Mokete ona o neng o tšoeroe ke Sesotho Media and Development e ne e le ho keteka matsatsi a leshome le metso e tšeletseng a ho nena tlhekefetso, ‘me o ile oa thakholoa ka mohoanto.

Lebitsong la bacha ba Ha Nkhema ba unneng molemo oa ho fuoa thuto, Mofumahatsana Mokolana Phohleli o lebohile mokhatlo a re o ba rutile hore ba se ke ba nyaloa ba le tlaase lilemong le hore ba ikemele.

E mong mocha, Mofumahatsana Mahlapane Tlali le eena o lebohile mokhatlo a re o ba rutile ho tseba litokelo tsa bona e le bana ‘me o bona phetoho motseng oa Ha Nkhema.

Mookameli oa Mokhatlo oa Sesotho Media and Development Mofumahali ‘Mamolefe petlane eena o itse selemong sena Sesotho Media e re e ile ea khetha ho ketekela Ha Nkhema ka lebaka la hore boithutong ba eona, e ile ea fumana e le sebaka se neng se aparetsoeng ke bothata ba bokhachane ba bana ba tlaase lilemong, manyalo a bana ba banyane le tlhekefetso ka motabo.

A hlalosa hape ha mokhatlo ona e le o ikemetseng o fetisang litaba ka litšoantšo, ho kenyelelitse le ho tšoaea matsatsi a ho nena tlhekefetso e tšoanang le ena. A re mokhatlo ona o theuoe ka selemo sa 2000 ka sepheeo sa ho fetisa thuto hore qetellong batho ba etse liqeto tse nepahetseng ka maphelo a bona.

Lebitsong la Sepolesa sa Lesotho, Senior Inspector Matlotlo Mphohla a ipiletsa ho banna ho hlompha le ho sireletsa bana le basali kaha bana e le bokamoso ba naha. A boela a ipiletsa ho banna ba thaba hore ba kopane le mahokela ba sebetse ‘moho ho thibela litlolo tsa molao.

Senior Inspector Mphohla a boela a khothaletsa bacha hore ba nke karolo lipapaling e le o mongo oa mekhoa ea ho ba qobisa litlolo tsa molao hoba ha ba lutse feela ba ka qetella ba kene litlolong tsa molao.

A boela a eletsa batsoali hore ba iphe nako ea ho bua le bana ba bona. A nto fana ka tlhokomeliso ea khoebo le khoebisano ka batho. Hape, a fana ka keletso ea hore ha ho lebiloe keresemeseng tjena, sechaba se sebelise chelete hantle ba hopole maqalo a selemo a ntse a tla, ba boloke chelete e patallang bana likolong.

Mookameli oa Sekolo sa Mathomo sa Lelala Mofumahali ‘Mafani Mokhele, ha a beha lehlakore la hae, o itse mokhatlo oa Sesotho Media and Development o thusitse haholo hobane bokhachane ba bana le manyalo a bana li ne li phahame sekolong le tikolong ea bona.

Mofumahali Mokhele a re mokhatlo ona o fihlile selemong se fetileng, ha a bapisa o fumana selemong sena sekhahla se theohile haholo kaha bana ba fumantšoa thuto ke bacha ba mokhatlo ona. A re pele mokhatlo o fihla, sekolong sa Lelala ba ne ba e ba le bakhachane ba kabang bane ka selemo empa sekhahla sena se theohile haholo.

“Bana ba ne ba re tletse matsoho, ba nyaloa ba le banyane ha ba bang ba ne ba ima ba le banyane, empa kannete re bona phethoho haesale mokhatlo o fihla ka bacha bana ba fanang ka thuto hore bacha ba ipaballe ba itsebe,” a li fera joana Mookameli oa sekolo.

Lebitsong la Morena oa Sehloho, Morena Lerotholi Theko a kopela sekolo motlakase le hore se terateloe. A khothaletsa sechaba ho tšoarana ka matsoho. A liela likhala ka hore, e le marena, ba ile ba fuoa thuto ka litaba tsa tlhekefetso. A hlalosa ha bosiung bo neng bo sela tsatsi leo, ba ne ba sa robala motseng oa bona oa Ha Ratau, ka lebaka la moshanyana ea neng a batla bo hlekefetsa ba bang ba baahi ka motabo.

Ho ea ka tlaleho ea Sesotho Media and Development ea 2022, kahare ho basali ba bararo, ke mosali a le mong ea fetang tlasa tlhekefetso ea motabo kahara naha ea Lesotho. Boithuto bo bontša ha basali ba etsang 52% ba re ba ile ba hlekefetsoa. Ho banna teng ke ba etsang 54% ba reng le bona ba ile ba feta tlasa tlhekefetso.