Ka: Puseletso Maqoaelane

Botha-Bothe – Sechaba sa Botha-Bothe se seboko ke tlhokahalo ea metsi litikolohong tse ling tsa setereke sena.

Sechaba se ipiletsa ho ‘muso ho se hokela lipompo molemong oa ts’ireletso ea sona. Sena se hlahella puisanong ea baahi ba Botha-Bothe le e mong oa baqolotsi ba koranta.

Sechaba sa Tsime Botha-Bothe se re ke mahlabisa lihlong ho phela motseng o bosula joaloka oa bona ka lebaka la tlhohakalo ea metsi. Sello se ts’oanang se tekiloe ke baahi ba Qalo Botha-Bothe ba re metsi a teng haa joale ke a tsoang ka lihora tse fapakaneng a bile a sa anele Sechaba kaofela.

Baahi ba Tsime ba re seliba seo esaleng e le ts’epo ho bona ho tima lenyora se lutse bobeng, har’a lengotsoana moo lits’ila le likhoere-khoere li kenang. Ba bon’tsa ka le leng batho ba ba hlapela matsoho moo teng, ba bang ba kenya melomo ebe ba noa. Neng- neng bana ba bapalla selibeng.

Mofumahatsana Lerato Mqako e le e mong oa baahi oa Tsime le eena o re ntle le mona liphoofolo tse kang likhomo, lipoli, linku, litonki le lipere li qapha hona selibeng sena. Ba bang ba baahi ba supa hore ba tsamaea sebaka se selelele ho fihla selibeng sena se bileng se leng kotsing hakaalo. Joale ba nka nako e telele e leng qholotso e kholo ho maqheku, maqhekoana le bakuli.

O tsoela pele a hlalosa hore ha sea koaleha ebile se lutse bobeng; ka mohlomong mantle a batho ba ithuselitseng libakeng tse ka holimo ho seliba a na a le fapohela haholo ka linako tsa lipula tsa melupe. O thathiselletsa sena ka ho totobatsa hore seliba sena se na le ho ba le liboko tse ngata  tse nyanyisang, joale ke mathata fela ka masea kaha bona ba kha fela ba nyobetse ‘metso.

Haa ba leka ho rarolla bothata bona ba liboko, o re ba ee ba nke lisebelisoa tsa mokhoa oa ts’epe ele ho kurula liboko tsena, empa ha li ke be li tsoe kaofela hobane ho na le bolele e leng moo liboko tsena li its’oarellang teng.

Ho sale joalo sechaba sa tikoloho ea Qalo se re se fumana metsi ka lihora tse fapakaneng ‘me haa ba anele kaofela. E le ho netefatsa sena Mofumahali Matosiso Mosiso ele Moahi oa Qalo o re ba ikarotse ka lihlopha tse peli. O re eena karolong ea hae ba kha labobeli le labohlano.

O tiisa hore ehlile tlhokahalo ea metsi ke sera sa lipelo tsa bona kaha o bont’sa ha ba khile a mangata e le ha ba khile likupu tse ‘ne feela. Hore ba tle ba fumane metsi ba lokela ho lefa leshome la liranta kaha metsi ao a pompuoa ka motlakase. Ha motho a sa atleha ho lefa liranta tseo haa fumane metsi hohang.

Mofumahali Matankiso Balali e le e mong a buisaneng le moqolotsi oa koranta o totobatsa ha ba se ba tlameha ho hlatsoetsa linokeng, joale li hole le metseng ea bona. O re ke mehau ea masisa-pelo ho maqheku kaha a se a lla ka ho opa hoa mangole ba se ba sitoa finyella   

O re metsi ao ba a fumanang pompong mona ba se ba a sebelisa ho phetha mabaka a mantlha joalo kaho pheha.

Monghali Rets’elisitsoe Setleli e le Mok’hanselara oa Qalo #4 o toboketsa hore qholotso ea metsi sebakeng  sena e susumelitsoe ke kholo ea motse ona e leng se bakang ts’itiso ea hore metsi a  anele sechaba kaofela ka nako e ts’oanang.

Ka linako tse ling, mathata a ts’ilafalo ea metsi a etsa hore metsi a be kotsi bakeng sa ts’ebeliso ea batho. Mohlala, liboko tse bang teng selibeng sa Tsime li bont’sa hore metsi a silafetse. Liboko tsena li baka mafu a ts’oaetsanoang, ha amang a ka nka bophelo ba motho ka mor’a nako e sa feliseng pelo kapa hona ho sohloka motho ha bohloko ebe o ntsa matha lingaka asa qete.

Metsi a lokela ho bolokoa ka hloko le ho ajoa ka ho lekana, ho netefatsa hore sechaba se na le monyetla oa ho phela bophelo bo betere. Ka litlhoko tse ntseng li eketseha tsa metsi, ke nako ea hore ho nkoe mehato e mecha, ho etelloe pele ho kopanya matla a sechaba le tsamaiso ea libaka tse fapaneng, le ho aha bokamoso bo ts’oarellang ho ipapisitsoe le litlhoko tsa metsi libakeng tse fapakaneng tsa naha ea Lesotho.

Ho feta mona, ho hlokahala hore ho be le thuto e batsi mabapi le mekhoa e metle ea ho boloka metsi le ho hloekisa mehloli e ts’ilafetseng.