Ka: Puseletso Maqoaelane

Mafeteng – Morena oa sehlooho oa Likhoele o ts’olla mali a nku ele ho etsa thapeli ho balimo ho tataisa Mafeteng khahlanong le lipolaeano.

O phetha ts’ebeletso ea moetlo ka ho hlaba nku eo a reng ka mali a eona ke kopo ho balimo ele ho tataisa setereke sena. Ts’ebeletso e Likhoele, Lithakong tsa mofu Letsie oa Bobeli.

Setereke sa Mafeteng se aparetsoe ke leru le let’so la lipolao tse sehlooho tsa batho. Mookameli oa Sepolesa sa Lesotho Monghali Borotho Matsoso o hlalosa hore lipolaeano le lehloeo tse renang ka hare ho setereke sa Mafeteng li aha bora bo ka tsoalang tsitsipano le lilemong tse tlang.

Haa thathiselletsa sena o bont’sa ha bahale ba ha joale ele ba bolaeang bana le basali ba bona, kapa ba ipolaeang bo bona. O re bahale ba khale ba Basotho ba ne ba loants’a lira tsa bona tse lekang ho hapa ka mahahapa. O tsoela-pele ka ho ipiletsa ho bo ‘m’e le bo ntate le bohle beng ba meetlo ba rute bana ka lerato, khotso le mosa, ba tlohele lintoa le li ts’okelano ele ho inola setereke sena maqaqabetsing.

O tsoela-pele a hlaisa hore naha ea Lesotho ha e ea tlameha ho fetoha khapa mali, e lokela ho fetoha naha ea khotso, khora, botsitso le lerato.

Mohlomphehi Tlohang Sekhamane e le motsamaisi oa lipuisano ka lekhotleng la sechaba o tiisa hore naha ea Lesotho e aparetsoe ke lefu le bofifi. O hlalosa hore ntho e ngoe le engoe e na le mohloli,’me ena ea lipolaeano le eona ha e its’eke moroalo.

E qalile hanyane ka hanyane empa kajeno naha e ka har’a bofifi bo ts’abehang, bo bileng bo tletseng matsoho le ho emisa lihlooho. O supa hore ho ne ho etsoa sena ha ho ena le boemo bo tjena.

Haa phethela liata tsa hae, o re o na le tumelo e feletseng ea hore ts’ebeletso ena e tlo tlisetsa naha litholoana tse molemo kaha sena se kolla mothehong oa naha.

Morena oa Sehlooho oa Likhoele Morena Seeiso Lerotholi o re lebollo ke ntho e ileng ea kopanya Basotho mehleng ea khale, haa joale batho ba se ba sebelisa lebollo hampe. O re Basotho ba bolotsang matsatsing ana ba se ba na le ho reha bana ka likobo, ‘me o bolela ha ele karolo e engoe e arolang Basotho.

Haa thatheselletsa litaba tsena o re taba ena ha e ee ka ts’obotsi, e ama e mong le e mong ekaba morui, mofutsana, e mosesane, e motenya le e molelele. Naha e se e hloka botsitso. Morena oa Likhoele o toboketsa ha taba ena e ile ea qaleha seterekeng sa Mafeteng.

Morena Seeiso Lerotholi o totobatsa hore o ts’oenyehile haholo ke tsela eo Basotho ba sebelisang moetlo ho jala lehloeo ka har’e ho sechaba. O re ka tsela ena o ipiletsa ho Basotho ho khutlela metheong ea bona ea khotso.

Morena oa sehlooho oa Likhoele o etsa ts’ebetso ea bohlokoa ea ho ts’olla mali ele karolo ea thapeli e reretsoeng ho kopa tataiso ho balimo, meea ea baholo-holo ba mali. Mokete ona o etsoa ele karabo ho boemo bo ntseng bo mpefala ba lipolaeano tse se nang qetello seterekeng sa Mafeteng, tse bakang pherekano le ho hloka botsitso sechabeng.

Thapeli ea ho ts’olla mali ke karolo ea bohlokoa ea meetlo. E nkoa ele tsela e matla ea ho buisana le balimo, ho ba kopa ho tlisa khutso, boiketlo le tataiso nakong ea mathata. Ho baahi ba bangata; mekete e tjena ha e bolele fela moetlo oa balumeli ebile e le karolo ea bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi, empa e thusa ho matlafatsa maikutlo a bona a kopano le maikutlo a sechaba.

Lipolaeano tse ntseng li tsoela-pele li bakiloe ke mathata a fapakaneng ho akarelletsa bofutsana, tlhoko ea mesebetsi le meetlo. Boemo bona bo mpefatsang bo se bo lebisitse litabeng tse ngata tsa lipherekano, tse bakang ho se sireletsehe sechabeng le ho hloka ts’epo tsamaisong.

Baahi ba Mafeteng ba ts’epa hore thapeli ena e tla tlisa liphetoho tse molemo. Ho na le ts’epo ea hore ka thapeli ena, meea ea baholo-holo e tla fana ka tataiso e hlokahalang, ho khutlisa ts’epo le botsitso.

Thapeli e tjena e bont’sa hore meetlo le litumelo tsa setso li ntse li na le sebaka sa bohlokoa bophelong ba ha joale ele hore thapeli ena e bapala karolo ea bohlokoa bophelong ba ha joale, ebile thapeli ena e bonahala e bapala karolo e kholo tharollong ea mathata a sechaba.

Ntle le moo, thapeli ena e boela e hopotsa baahi hore khokahano ea bona le nalane le meetlo ea bona ke mohloli oa matla le boiphihlelo. Ha mathata a le teng, ho khutlela litloaelong tsa setso ho ka fana ka tataiso le ts’epo.