by Liapeng Raliengoane

LERIBE – E le ho tsebahatsa lihlaisoa tseo bacha le baholo ka kakaretso se li hlaisang, bahlahisi ba ikopantseng ba lihlaisoa tse fapakaneng ba tikoloho ea Kolonyama ba re batla ba le

Lipontšuoa tsena li tla tsena li tla ba ka moqebelo oa la leshome le metso e robeli ha ‘Nena.

Hape, lipontšuoa tsena li boleloa li kenyelelitse sohle seo motho a ka etsang chelete ka sona, e ka ba talenta, litsebo kapa lihlaisoa ‘me bohle ba tlang ho bapatsa ha hona tefo eo ba tlang ho e etsa kaha tsohle e le mahala.

Puisanong le e mong Bahlophisi ba lipontšuoa tsena, Monghali Bokang Mateyisi o hlalositse ha lipontšuoa tsena li bitsoa “Kolonyama pepesa bottle ba hau” ‘me sepheo e le ho thusa bahlaisi ba tikoloho ea Kolonyama ho tsebana, ho ba le boikopanyo le tšebelisano mmoho le ho susumetsa le ho khothaletsa Basotho ho hlaisa lihlaisoa tse ka ntšetsoang kantle ho naha.

Monghali Mateyisi o itse ho menngoe bacha le baholo ba metse eohle ea tikoloho ea Kolonyama le Basotho bohle ba boithatelo bo botle ho tla boha ha ngoale e khiba.

Ha a tsoelapele ho hlalosa sepheo o itse ke ho Kenya moea oa boqapi le bohlahisi ho bacha le baholo.e sechaba sa tikoloho ea Kolonyama se tsebahatse litalenta tsa sona ‘me se iketsetse chelete ka tsona.

Ha ba hlalosa, Bahlophisi ba morero ona ba re morero ona ona le matla a ho phekola mathata a mangata a teng kahara naha a kenyelelitseng tlhokahalo ea mesebetsi esita le ho ntša ‘muso khatellong ea sechaba se sengata se hlokang mesebetsi. Tebello ke hore baji le ba baholo sechabeng ba be teng ho elelloa talenta e fumanehang tikolohong ena.

E mong oa bacha ebile e le sebini sa ‘mino oa boithapollo oa bacha Monghali Motlatsi Shale o itse eena o ilo bontša talenta ea hae ea hobina ka letsatsi lena. A hlalosa ha tebello ea hae ka lipontšuoa tsena e le hore li mobulele mamatsi, a tsebahale ‘moho le mmiso oa hae.

Monghali Shale a boela a ipiletsa ho bacha le sechaba sa Kolonyama le mathoko a eona hore ba iponahatse ba se romeletse, e tsoe pela e ne hloke mohatla ke ho romeletsa.