CLASSIFIEDS

  • Hits: 17

Ministry of Local Government and Chieftainship Berea Urban Council (Lekhotla la Teropo Berea) MOLAO OA MOBU OA 2010 TSEBISO!!TSEBISO!!

HO BOHLE BA AMEHANG

Mona ho etsoa tsebiso hore mongoli oa kabo le kamoho ea mobu teropo ea Teyateyaneng o fumane molaetsa o latelang malebana le mobu o neng o sebelisoa ke mofu a boletsoeng

LEBITSO LA MOFU LETSATSI LEO A HLOKAHETSENG KA LONA SEBAKA SA MOO MOBU O LENG TENG NOMORO EA SETS’A MOFUTA OA MOBU LEBITSO LA MOJALEFA KHETHO EA MOJALEFA
Mamokholokoe Mofolo 20 January, 2013 Ha Mokhothu 19223-717 Khoebo Matlaselo Mofolo Lelapa

Molula-Setulo oa komiti ea kabo le kamoho ea mobu Lekhotleng la Teropo la Berea o fana ka tsebiso ea hore lipelaelo le likhanyetso tseo e bang li teng li tsoa ho mang kappa mang ea hanyetsang hore mojalefa ea boletsoeng ha se eena ea nang le tokelo mobung ona, li lebisoe ka mongolo ofising ea Lekhotla la Teropo Berea atereseng ena: Berea Urban Council, Private Bag X028, Teyateyaneng 200 Lesotho.  Lipelaelo le likhanyetso li finyelle pele libeke tse ts’eletseng (6) li fela ho tloha mohla letsatsi la tsebiso ena.

  • Hits: 69

TUMI WOMAN’S CLINIC

TUMI

WOMAN’S CLINIC

18 YEARS EXPERIENCE

PAIN FREE, SAME DAY

QUICK, SAFE ABORTION

WOMB CLAENING

VAGINAL DISCHARGE

CONTACTS

DR TUMI +266 56773488

DR MAX +277 85337546

Read more