JOBS OPPOTUNITIES AND CAREER

  • Hits: 108

LHWP PHASE II COMMENCEMENT OF ASSET REGISTRATION PROGRAMME

Notice is hereby given that the Lesotho Highlands Development Authority (LHDA) will start Phase II asset registration in late-April 2017.

WHAT IS ASSET REGISTRATION?

It is the recording and registering of all valid fixed assets that will be affected by the Project, including owners’ details, for the determination of compensation entitlements, for example agricultural fields, homestead plots and structures, fruit and fuel

Read more

  • Hits: 91

TSEBISO MOKHAHLELO OA BOBELI OA METSI A LIHLABA TSA LESOTHO QALEHO EA MOSEBETSI OA NGOLISO EA LITHEPA TSE TLANG HO ANGOA KE MORERO

Morero oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho o etsa tsebiso ea qaleho ea ngoliso ea lithepa tse tlang ho angoa ke Morero ho tloha ho ea mafelong a Mesa 2017.

NGOLISO EA THEPA KE ENG?

Ho ngolisoa thepa tsohle tse tlang ho angoa ke Morero, ho kenyelletsa boitsebiso ba beng ba thepa, molemong oa kabo le phumantšo ea matšeliso thepeng tse kang mobu oa temo, litša tsa bolulo le meaho, lifate tsa litholoana le tsa patsi, letlobo la lifate, mabitla, le tse ling.

Read more