• Hits: 23

Basotho ba ngola ka tsa China

2. Bahloli ba mokhahlelo

MASERU- Lerole le ile la qoba ha Basotho ba laimela lipene tsa bona le libuka ho pepesa tsebo ea bona ka ho ngola ka naha ea China.

Boemeli ba China Lesotho bo ile ba phatlalatsa limemo tsa hore Basotho ba ka khahloang ba ngole le ha fana ka lingoliloeng tseo Ntlong ea Boemeli ba China ngoahola. Sepheo e ne e le ho phehisa Lesotho ha le keteka lilemo tse mashome a mahlano (50) le ipusa.

China Stories 2017 (Lipale tsa China 2017), ke lebitso la buka ena e ngotsoeng ka Senyesemane. Lipaleng tsa ‘nete tse khut’soane tse 39, tse ‘maloa li akha: Hae hole le hae ka Palesa Mokete, Boiphilelo bo sa lebaleheng ka Mofolo Pule le Letamo la Yangtze le Letamo la Katse ka Eddie Mothibi.

 Bekeng e fitileng Labone, ba mashome a mabeli ba lingoli tsena ba tlotliloe ka ho ngola buka ena ea pele moo ba bararo bo ipabotseng ba fumaneng likete tse peli (M2000) motho ka mong, ha bohle ba putsitsoe ka makholo a robeli (M800) motho ka mong.

Ba bararo ba ipabotseng ebile mofumahali Austeria Ntsike, Monghali Mosito Moliko le Monghali Thabang Mothibeli.

Ha a thakhola ‘My China Stories 2017, moemeli oa China Lesotho, Dr Sun Xianghua, o hlalositse hore o motlotlo ka buka ena e pakahatsang likamano tse mofuthu lipakeng tsa linaha tsena tse peli.

O fuparollotse ha morero oa tlholisano ea ho ngola buka ena e le ho matlafatsa maqhama le ho tseba maikutlo a Basotho ka naha ea China ka batho ba bileng le monyetla ea ho ea China kapa ba bileng le kopano le ho phela le Machina.

O lokolisitse lintlafatso tse ‘maloa  tseo China e li entseng Lesotho le ho kenya letsoho kholisong ea moruo e sale linaha tsena li theha setsoalle, hokenyeletsa khaho ea paramente, holo ea liboka ea ‘Manthabiseng le sekolo sa friendship meddle school.

A supa hore kaholimo ho tseo, ‘muso oa China o tlo romella litsibi tse robong tsa moaho tukisong ea sepetlele sa Queen 2 le hore o (‘muso oa China) rerile ho kenya letsoho hape ka bonyane M20 million selemong sena kaholimo ho M18 million e fanoeng selemo se fitileng ho loants’a tlala kahar’a naha.

O itse takatso ea hae ke hore Basotho ba bangata ba ka bala buka ena ho ithuta tse ngata ka China, eseng fela tse fitileng, empa le tse etsahalang molemong oa hore le bona ba tle ba iphumanele menyetla e tlang ho ba phelisa.

Xianghua o lakalelitse Basotho ba bang ba ka bang mashome a mabeli ba eang China beke e tlang ho ea ithuta Human Resouse Program, a  ba eletsa ho bala buka ena pele ho itukisetsa tsela ea ho ithuta leho tseba haholoanyane ka China kaha ba lebelletse hore le bona ha ba khutla ba tle ba ngole lipale tsa bona.

Letona la Litaba tsa Kantle le Likamano tsa Machabebg, Dr ‘Mamphono Khaketla, o lebohetse le ho thoholetsa bangoli ba buka ena ba hapileng kahore ke sesupo sa likamano tse mofuthu lipakeng tsa linaha tsena tse peli.

Emong oa bahloli, mofumahali Ntsile ea ileng China ka selemo sa 2011, o lebohile ka monyetla oo naha ea China e ba fileng ona ho ka ho ngola ka tsebo ea bona ka China le Machaena hore Basotho ba bang ba e-so be le monyetla oa hoea China ba be le tsebo.

  • Hits: 19

IEC e phahamisa bakhothaletsuoa

2. Mokhothaletsuoa oa Machache, monghali Monyane Moleleki2. Mokhothaletsuoa oa Tsoelike Dr Pakalitha Mosisili

MASERU- Ebile lehlanahlana la motima-hlaha Laboraro la la 19 bekeng e fetileng ha Komisi e Ikemetseng ea Likhetho (IEC) e ne e hlahisa bakhothaletsuoa ba mekha le makhotla a lipolotiki mabatooeng ka ho fapana, ba tlang ho ema mojaong oa likhetho tse akaretsang tsa naha tse tlang ho ba ka la 03 Phuptjane.

Menyakoe, mehoo le meluluetsane e ile ea apara mabatooa a mashome a robeli (80) ka har’a naha moo bakhothaletsuoa ba neng ba keteka le batšehetsi ba bona. Ba ikemetseng le bona ba bile teng.

Read more

Featured News

NEWS

US Embassy awards over M 220k in grants

US Embassy awards over M 220k …

25 April, 2017

The U.S. Embassy in Maseru through the BAM Group Foundation and with the help of the U.S...

NEWS

THE SELF CONCEPT:   Impact of belief and perception on self-esteem (Part 2)

THE SELF CONCEPT: Impact of …

25 April, 2017

Weisinger (PhD) reveals that confidence gives one an edge because, those that wield it b...

NEWS

Yesterday is still important- By. Ted Msipa

Yesterday is still important- …

25 April, 2017

People are an interesting lot. They always come up with something juicy and controversia...

NEWS

Voter apathy worries NGOs

Voter apathy worries NGOs

25 April, 2017

MASERU- Non-governmental organizations (NGOs) around the country joined hands with other...