• Hits: 64

‘Tlhekefetso ea basali e ntse e etsahala’

MASERU- Hosa natse melao le melaoana, mehoo le litlhokomeliso tse etsoang ke mafapha a fapaneng, naha ea Lesotho e ntse e tjametsoe ke tlhekefetso e phahameng ea basali le bana.

Nakong ena eo lefatše le ketekang letsatsi la machaba la bo-mme, Lentšoe la Sechaba le ile la buisana le basali ba fapaneng ho utloa maikutlo a bona ka mefuta ea tlhekefetso eo ba hlokomelang e ntse e phahama.

E mong oa basali, Mofumanahali ‘Malimakatso Moshaetoa o ile a hlalosa hore basali ba ntse ba hlekefetsoa haholo, ‘me eena hara tse ling o hlokometse tlhekefetso ea maikutlo e le eo basali ba tobaneng le eona ka matla a maholo ka malapeng.

A bontša hore basali ba hlekefetsoa ke balekane ba bona ka lipuo, liketso esitana le mekhoa e meng e mengata. Hofeta moo a bontša hore basali ba hlekefetsoa ke ba malapa ekaba bo-matsale kapa ba bang ba leloko ‘me taba ea tlhekefetso ea maikutlo e kotsi haholo kaha e bakela basali ba bangata mafu a amanang le pelo ekasita le kelello.

Mofumahali Moshaetoa a ipiletsa ho sechaba sa Basotho ho utloelana bohloko ‘me moo ba bonang tlhekefetso e etsahala ba nke khato, ekaba ho bua le mohlekefetsuoa kapa ho tlaleha tlhekefetsoe joalo sepoleseng kapa mafapheng a mang a ka thusanang. A boetse a hlokomelisa bo-mme ho nena mafu a pelo ka ho qoqa ka litaba tse ba etsahallang le ba lelapa kapa metsoalle ‘me basali le bona ba emise ho nyenyefatsana ka ho seba ka litaba tsa basali ba bang.

Ramolao litabeng tsa basali ebile e le moloaneli oa litokelo tsa botho, mofumahali ‘Mamolemo Mokone o hlalositse ha thahasello ea hae e le litabeng tsa basali le moruo, moo a hlalositseng ha basali ba tšoanela ho sebetsa ka thata ho kenya letsoho kholong ea moruo ‘me seo ba ka se etsa ho qala ka malapeng a bona ka ho sebetsa ka thata ho thusa ho holisa moruo oa naha.

Mofumahali Mokone o bile a tsoela pele ho bontša hore taba e nngoe eo basali ba tšoanelang ho e shebisisa ka matla ke kabo ea mafa le bojalefa kaha ba hlokometse hore basali ka ho hloka litsebo tsa melao e amanang le litaba tsena ba iphumana ba le tlokotsing e tšabehang nakong eo balekane ba hlokahalang.

A ipiletsa ho basali ho ithuta le ho ela hloko litaba tse amanang le bojalefa le mafa ‘me ba leke ho atamela mafapha a sebetsanang le litaba tseo pele ba aha serobe phiri e se e jele.

Ho feta mona phala ea Sepolesa sa Lesotho Superintendent Clifford Molefe o hlalositse hore tlhekefetso ea basali e ntse e etsahala ‘me e bonahalang haholo ke moo banna ba khakhathang basali empa leha hole joalo basali ba ntse ba hlekefetsoa ka motabo, maikutlo ekasitana le mefuta e meng ea litlhekefetso.

A re leha hole joalo melao e teng e tšireletsang basali litabeng tsa tlhekefetso e kang Sexual Offence Act of 2003 le oa thibelo ea thekisetsano ea batho oa selemo sa 2011(Anti trafficking in Persons Act 2010) le e meng e mengata.

A supa hore sepolesa se tsoile letšolo ho hlokomelisa sechaba ka litaba tse se amang le mekhoa ea ho ipolesa ‘me a khothaletsa ka matla basali ho tlaleha tlhekefetso tsa ka malapeng esale nako e le ho qoba mafu a sa reroang kaha tlhekefetso e ka qala hanyane ho fihlela bophelo bo lahleha.

Molefe are basali baka tlalehela lelapa, mahokela, marena kapa sona Sepolesa e le ho thusa ho fenya eona taba ena ea ho hlekefetsoa ha bona.

A supa hore nako e nngoe tlhekefetso e ka tsoa ho batho ba motse moo a ileng a bontša tlaleho ea moo Poloko Kompi (27) oa Ha Ramoloi, Sefikeng a ileng a khakhathela mosali ea lilemo li 54 oa hona moo motseng oa Ha Ramoloi.

Molefe o hlalosite hore monna enoa o ile a khakhathela mosali eo lefu a qetella ka ho mo lihela selomong moo a neng a motsekisa hore one a mokolota chelete e kaalo ka M60.00 eo a neng a sitoa ho e lefa.

Featured News

NEWS

Of our politics and the Huntington Theory

Of our politics and the Huntin…

21 March, 2017

Moeketsi Seisa John Political developments in Lesotho reflect the extent to which many pe...

NEWS

Just Keep Moving - By Ted Msipa

Just Keep Moving - By Ted Msip…

21 March, 2017

The easiest thing to accomplish in life is failure. All you need to do is give in and give...

NEWS

Migrant workers’ rights on spotlight

Migrant workers’ rights on spo…

21 March, 2017

Maseru-The Ministry of Law, in partnership with the Ministry of Home affairs along with re...

NEWS

Grandmothers’ conference officiated

Grandmothers’ conference offic…

21 March, 2017

Leribe-Deputy Private Secretary of Social Development, Khoboso Molungoa on behalf of the m...