• Hits: 237

Nyollo ea metsi le motlakase ha li tlame: LEWA

2. Mookameli Lefapheng la Litaba tsa Sechaba LEWA Monghali Shao Khatala

Maseru- Lekhotla la Taolo ea Motlakase le Metsi Lesotho (LEWA) le re ho nyolla metsi le motlakase selemo le selemo ha ho tlame.

Ha a hlalosetsa Lentsoe la Sechaba bekeng e fitileng, Mookameli lefapheng la litaba tsa sechaba lekhotleng la taolo ea motlakase le metsi Lesotho, Monghali Shoa Khatala o itse nyollo ea litefiso mafapheng ana e ea ka ho latela tlhoko e ka bang teng ‘me ekaba selemo le selemo, habeli kapa hararo ka selemo. 

“Lehoja ka chebahalo ea leihlo le ho latela liketsahalo tsa nako e fitileng ho bonahala eka k’hamphani ea Lesotho ea Motlakase (LEC) le k’hamphani ea Metsi le likhoerekhoere (WASCO) li nyolla litefiso tsalitšebeletso tsa bona ka ho fapana selemo le selemo, ha se taba e tlamang,” a hlalosa joana.

Monghali Khatala o bile a etsa mohlala oa hore ka selemo sa 2008 ho ile hoa etsahala hore k’hamphani ea Lesotho ea Motlakase e kope ho nyolleloa litefiso habeli e le hobane k’hamphaning ea Eskom moo ho rekoang karolo engoe ea motlakase e ile ea nyolla litefiso tsa eona ka tšohanyetso ho ileng hoa nyolla theko.

Lilemong tsa ho feta, maikutlo a sechaba e ne e le hore liphutheho tsa sechaba tse tšoaroang ke LEWA ha ho ile hoa eba le tlhahiso ho tsoa LEC le WASCO ea ho nyolla litefiso ha li thuse kaha maikutlo a sona a sa kenyeletsoe liqetong hobane qetellong ba lula ba lumellana le nyollo.

Monghali Khatala o supile hore e le Lekhotla la Taolo ea Motlakase le Metsi, ba sebeletsa mafapha a mane e leng bareki, barekisi, ‘muso le batseteli ‘me liqeto tsohle tseo ba li nkang li leka ho khotsofatsa mafapaha ao kaofela.

“’Nete ea taba ke hore ha se kaofela ba tla khotsofala kaha bareki ba batla ho patala chelete e amohelehang bakeng sa litšebeletso, ha barekisi ka ho le leng ba batla ho fana ka litšebeletso tsa boleng, tseo hangata ho feta hanyane li hlokang chelete e ngata,” a rialo Monghali Khatala.

Monghali Khatala o supile hape hore pele LEWA e etsa qeto ea ho lumellana kapa ho hanana le nyollo ea litšebeletso ho tsoa mafapheng aa a mabeli, ba nka maikutlo ‘ohle a tsoang liphuthehong tsa sechaba a ngotsoeng le a tekiloeng ke bohle banang le kobo ea bohali e leng marena, bahoebi le ba bang tabeng ena ha ‘moho le mapaki ohle a bokelletsoeng.

Monghali Khatala o re hang hoba lipitso le liphutheho li fele, komiti ea LEWA e hlopholla le ho phenyekolla litokomane tsa kopo le mabaka a ho batla ho nyolla tsa mafapha ana ebe e tla nka qeto ho lima maikutlo ao.            

Monghali Khatala a re likhothaletso ho tsoa liphuthehong tsa sechaba le ba nang le kobo ea bohali litabeng tsena ke hore mohlomong ho se imetsoe le hona ho amoha sechaba matla a theko, le hore mafapha ana a ka etsa khakanyo ea bonyane lilemo tse tharo ka nako e le ngoe e le ho qoba nyollo ea selemo le selemo.

A re haele LEWA eona e khothaletsa sechaba ho ikamahanya le liphutheho tsa mofuta ona e le ho fumana kutloisiso ea molemo oa tsona le maikutlo ohle a hlahellang moo. Monghali Khatala o buile sena a re ba hlokometse hore bongata ba sechaba ha bo utloisisi na liphutheho tsa sechaba li molemo hakae.

LEWA kantle ho ho laola tšebetso ea litsi tsena tse peli e sebetsana leho rarolla litletlebo tsa sechaba mabapi le litšebeletso tseo litsi tsa LEC le WASCO li fanang ka tsona haeba ba sa sebeletsoa litsing tsena e be ba tlalehile.

Featured News

NEWS

US Embassy awards over M 220k in grants

US Embassy awards over M 220k …

25 April, 2017

The U.S. Embassy in Maseru through the BAM Group Foundation and with the help of the U.S...

NEWS

THE SELF CONCEPT:   Impact of belief and perception on self-esteem (Part 2)

THE SELF CONCEPT: Impact of …

25 April, 2017

Weisinger (PhD) reveals that confidence gives one an edge because, those that wield it b...

NEWS

Yesterday is still important- By. Ted Msipa

Yesterday is still important- …

25 April, 2017

People are an interesting lot. They always come up with something juicy and controversia...

NEWS

Voter apathy worries NGOs

Voter apathy worries NGOs

25 April, 2017

MASERU- Non-governmental organizations (NGOs) around the country joined hands with other...